Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia a prodeje dárkových poukázek.

Místo prodeje a čerpání dárkových poukazů: Sawasdee Thajské masáže, S.K.Neumanna 250/4, Hradec Králové,500 02 

Provozovatel: SUKHÓ s.r.o., Na Hlinách 1786/16, Praha 8, 182 00, booking@sawasdee.cz, Mgr. Robert Stuchlík, 777 149 280

Jak zakoupit:

1) osobně na místě výše uvedeném, ale vždy po telefonické domluvě. Nelze platit platební kartou, pouze hotově. Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný vybere podle vlastní potřeby v on-line rezervačním systému na www.sawasdee.cz .

2) zaslání Českou poštou - pouze po emailové objednávce na booking@sawadee.cz a úhradě zvolené částky na bankovní účet uvedený na faktuře. V případě zaslání poukázky Českou poštou je cena vyšší o 150 Kč, o tuto částku bude navýšena faktura za masáž. Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný vybere podle vlastní potřeby v on-line rezervačním systému na www.sawasdee.cz .

3) zaslání poukázky emailem - pouze po emailové objednávce na booking@sawasdee.cz a úhradě faktury za vybranou masáž. Konkrétní termín masáže si pak obdarovaný vybere podle vlastní potřeby v on-line rezervačním systému na www.sawasdee.cz .

Podmínky čerpání dárkových poukázek.

2) Dárkovou poukázku lze uplatnit a služby čerpat pouze do data uvedeném na lícní straně poukázky. Během doby platnosti nestačí ale jen masáž objednat, ale je potřeba ji i absolvovat. Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá.

3) Doporučujeme začít čerpat služby z poukázky co nejdříve po obdržení, maximálně pak 2 měsíce před koncem platnosti. Vybrané služby si radši rezervujte v dostatečném předstihu (doporučujeme 3 týdny).

4) Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky.

5) V případě, že je klient objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby zrušena 24 hodiny předem, hodnota objednané služby se automaticky klientovi z poukazu odečte nebo mu propadá viz všeobecné podmínky.

6) Zakoupením dárkového poukazu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkový poukaz daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkového poukazu jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Všeobecné obchodní podmínky

1) Termín návštěvy:
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem on-line na www.sawasdee.cz, telefonicky 777 149 280.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatelé na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervují příslušný čas maséra.

2) Přeobjednání:

Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom nejméně 24 hodiny před objednaným začátkem masáže. Můžete nás informovat telefonicky (777 149 280), SMS (777 149 280), mailem booking@sawadee.cz.

Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

3) Přístupnost prostor

Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na klienty objednané před vámi je možno přijít nejdříve 10 minut před dohodnutým termínem.

4) Pozdní příchod

Místo na masáž vám rezervujeme 15 minut. Po tomto časovém prodlení termín nabídneme dalším zájemcům.

5) Absence zákazníka

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

6) Odmítnutí masáže

Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy, které jsou kontraindikovány k provedení masáže
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník porušuje zásady dobrých mravů a občanského soužití

7. Předčasné ukončení masáže

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu porušovat zásady dobrých mravů a občanského soužití

8) Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Doprovod po dobu masáže může počkat v předsíňce. Nikoli však v terapeutické místnosti. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol, lze je nechat před studiem.

9) Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do cca 5-ti minut po skončení masáže.

10) Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

11) Ceník masáží

Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele.

12) Masáže osob do 18 let

Děti o mladistvé do 18 let masírujeme pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

13) Slevomat

Z důvodu zajištění masáže a ověření spokojenosti klientů Slevomatu předáváme Slevomatu kontaktní údaje klientů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Slevomat svým klientům posílá připomínky masáží a umožňuje jim ohodnotit absolvovanou službu. Týká se pouze a jen těch, kdo si koupí dárkový voucher od Slevomatu a jsou tedy zákazníky Slevomatu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1. 2018.